Budowa strefy aktywizacji osób starszych w Brwinowie (2022), brwinowska biblioteka w plenerze (2022), zakup ozonatora i oczyszczaczy powietrza (2022), doposażenie gminnych świetlic wiejskich w sprzęt multimedialny (2021), budowa Gminnego Centrum Integracji Mieszkańców gminy Brwinów (2020), dostawa i montaż 7 samoobsługowych stacji naprawy rowerów (2019), budowa torów rowerowych typu pumptrack (2018), modernizacja targowiska miejskiego w Brwinowie (2017)

więcej...

Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii (2022-2023)

Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji (2015-2017)

Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (2022), budowa zintegrowanego systemu tras rowerowych – etap III (2021-2022), wymiana kotła grzewczego w SP nr 1 (2020), rozwój systemu dróg rowerowych – etap II (2020-2021), budowa parkingu Parkuj i Jedź w Otrębusach (2018-2020), rewaloryzacja pałacu w Brwinowie (2017-2022), rozwój systemu dróg rowerowych – etap I (2017-2019), refundacja inwestycji w parku w Brwinowie (2016). "

Projekt: Cyfrowa Gmina" (2022-2023), „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” (2019)

„Cyfryzacja nam nie straszna” (2019)

Projekt „Kolejny etap rewitalizacji parku miejskiego w Brwinowie - zagospodarowanie terenów zieleni”.


Wsparcie dla Szkoły Podstawowej w Otrębusach (2020-2021), „Razem dla Rodziny” (2018-2020), „Ścieżka edukacyjno-zawodowa" (2018-2019), „Wsparcie dla przedszkoli w Brwinowie" (2017-2018) oraz „Wiedza moją potrzebą" (2017-2019)

Rozbudowa siedziby OSP Biskupice (2015 r.)

Modernizacja świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Grodziskiej 31 (2015 r.)


Budowa strefy aktywizacji osób starszych w Brwinowie (2022), brwinowska biblioteka w plenerze (2022), zakup ozonatora i oczyszczaczy powietrza (2022), doposażenie gminnych świetlic wiejskich w sprzęt multimedialny (2021), budowa Gminnego Centrum Integracji Mieszkańców gminy Brwinów (2020), dostawa i montaż 7 samoobsługowych stacji naprawy rowerów (2019), budowa torów rowerowych typu pumptrack (2018), modernizacja targowiska miejskiego w Brwinowie (2017). 

Środki z PROW 2014-2020 pozyskane za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD Zielone Sąsiedztwo służą realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju obejmującej obszar gmin: Brwinów, Podkowa Leśna oraz Milanówek, tworzących Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów.