Środki otrzymane w ramach tarczy antykryzysowej zostały przeznaczone na dofinansowanie inwestycji:
- budowa ul. Słonecznej w Mosznie i Krosnach Wsi – etap I (2020),
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krynicznej w Kaniach (2021),
- przebudowa targowiska miejskiego – etap V (2020),
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami do granic nieruchomości w ul. Bratniej, Brzoskwiniowej, Agrestowej, Aroniowej, Dereniowej i Morelowej (2020),
- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żółwinie (2021),
- budowa świetlicy w Kaniach – projekt i budowa (2021).