Przebudowa ul. Sienkiewicza, Żwirki i Wigury oraz Lilpopa w Brwinowie

Kwota dofinansowania: 5 000 000,00 zł
Koszt całkowity: 8 372 610 zł
Termin realizacji: 2023 r.

Po południowej stronie Brwinowa zostanie rozbudowana ul. Lilpopa na odcinku ok. 530 m, od ul. Wilsona do ul. Borkowej. Powstanie nowa nawierzchnia jezdni, dwa wyniesione skrzyżowania, chodnik, ścieżka pieszo-rowerowa, zjazdy do posesji oraz oświetlenie uliczne. Planowane są także miejsca postojowe w rejonie przedszkola samorządowego i Parku Niepodległości. Po wykonaniu prac będzie można m.in. wygodniej i bezpieczniej dojechać do przedszkola.

Ulica Sienkiewicza zostanie przebudowana na całym odcinku, tj. ok. 928 m (od ul. Piłsudskiego, z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Biskupicką), a ul. Żwirki i Wigury – na odcinku ok. 78 m. Zaplanowano wykonanie nowych nawierzchni jezdni, czterech wyniesionych skrzyżowań z drogami publicznymi, chodników, zjazdów do posesji. Przebudowa ul. Sienkiewicza oraz ul. Żwirki i Wigury podwyższy komfort przejazdu i znacząco wpłynie na bezpieczeństwo użytkowników ruchu. Ulice te stanowią istotny element połączeń drogowych w mieście, łączą dwie drogi powiatowe ul. Powstańców Warszawy z ul. Piłsudskiego, a także krzyżują się z drogą wojewódzką.

Modernizacja drogi gminnej 310104W ul. Słonecznej w miejscowości Krosna-Wieś

Kwota dofinansowania: 4 305 922,00 zł
Koszt całkowity: 4 532 550,00 zł
Termin realizacji: 2022 r.

Zmodernizowany został odcinek ul. Słonecznej od skrzyżowania z ul. Nadrzeczną w Krośnie Wsi do ul. Józefowskiej. Na odcinku o długości ok. 1,6 km została wybudowana asfaltowa jezdnia o szerokości ok. 5,5–6,5 m wraz z poboczami, chodnik wzdłuż zabudowań oraz zjazdy. Zostało również wykonanie nowe oznakowanie poziome i pionowe. Z nowej drogi korzystają mieszkańcy gospodarstw rolnych i bloków popegeerowskich, kierowcy samochodów dojeżdżających do pobliskich pól, przetwórni owoców i dużych magazynów.