Dofinansowanie „Rodzinnego pikniku ekologicznego w Szkole Podstawowej nr 1 w Brwinowie”

W czerwcu 2020 r. gmina Brwinów otrzymała dotację w wysokości 1.190.680 zł oraz pożyczkę w wysokości 1.190.680 zł na realizację zadania pn. „Budowa przedszkola w Otrębusach – projekt i budowa”. Środki te pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 

 

 

 

 

W lipcu 2017 r. gmina Brwinów otrzymała pożyczkę w wysokości 2 056 524 zł na realizacje zadania pn. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie”. 

Przy Szkole Podstawowej nr 1 została wybudowana hala sportowa w technologii pasywnej. Hala sportowa połączona ze szkołą będzie służyć uczniom w ramach lekcji wychowania fizycznego. Po zajęciach szkolnych będzie to miejsce sportowej aktywności mieszkańców. Oprócz boiska wielofunkcyjnego do ich dyspozycji będą także ścianka wspinaczkowa, sala fitness.

Inwestycja dofinansowana w formie pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Poprawa jakości powietrza. Część 4) LEMUR - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej”.

Wartość inwestycji: około 9 000 000 zł

Dofinansowanie: 2 056 524 zł

Realizacja: 2015-2017 r.

  

W 2016 r. gmina Brwinów otrzymała 10 103, 00 zł dotacji na konserwację i pielęgnację drzew objętych ochroną Konserwatora Zabytków, rosnących na terenie parku przy dworku Zagroda w Brwinowie. Środki te pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 

 

 

 

W 2016 r. gmina Brwinów otrzymała 190 000 zł dotacji na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym z przeznaczeniem dla OSP Żółwin. Środki te pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 

 

 

 

W 2015 r. gmina Brwinów otrzymała ponad 18 tys. zł dotacji na zakup sprzętu hydraulicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brwinowie. Środki te pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotacja została przeznaczona na zakup dwóch narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego: rozpieracza ramiennego i rozpieracza teleskopowego. Sprzęt wykorzystywany będzie do prowadzenia różnego rodzaju działań ratowniczo-gaśniczych zarówno na terenie gminy Brwinów, jak i powiatu pruszkowskiego.

Pod koniec 2015 r. gmina Brwinów podpisała umowę pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę blisko 4 km kanalizacji w Owczarni. Zadanie to zostało zrealizowane w 2017 roku. Owczarnia i Żółwin to duże sołectwa, które nie mają ciągłości terytorialnej z gminą Brwinów. W 2014 r. dzięki tzw. metodzie przeciskowej, która nie niszczy nawierzchni, sieć kanalizacyjna przeszła przez teren Milanówka i dotarła do Owczarni.

 

Odwodnienie w rejonie ulic: Nadarzyńska, Łąkowa oraz Mokra w Żółwinie dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 659.566,00zł przyznanej w 2015 r.