Link do formularzy deklaracji/korekty na platformie ePUAP 

...


Dokumenty

Tytuł Pobierz
Osiągniete poziomy recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów Pobierz
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brwinów za 2019 rok Pobierz
Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych 2022 r. oraz osiągnięty przez...klingu Pobierz
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brwinów Pobierz
uchwała szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakrseie odbierania odpadów komunalnych Pobierz
Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych 2021r. Pobierz
Osiągane przez Gminę Brwinów poziomy recyklingu - 2021 r. Pobierz
Oświadczenie PSZOK Pobierz
Regulamin PSZOK 2021 Pobierz
Wykaz firm mogących odbierać odpady komunalne z terenu Gminy Brwinów 2023 Pobierz
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych z terenu gminy Brwinów (stan na 01.03.23 r.) Pobierz
Wniosek o użyczenie kompostownika Pobierz
Rejestr Działalności Regulowanej Pobierz
Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych 2018r. Pobierz
Analiza stanu gospodarki odpadmi komunalnymi na terenie Gminy Brwinów za rok 2018 Pobierz
Osiągnięte przez gmine Brwinów poziomy recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji 2018 Pobierz
Uchwała nr XXII.201.2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie Programu użyczania kompostowników Pobierz
Uchwała nr XII.115.2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług Pobierz
Załącznik do uchwały nr XXII.201.2016 Pobierz
OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunaln Pobierz
OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brwinów Pobierz
Osiągnięte przez gmine Brwinów poziomy recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji 2016 Pobierz
Osiągnięte przez gmine Brwinów poziomy recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji 2017 Pobierz

Harmonogram odbioru odpadów