Korespondencja dotycząca CPK – pisma przychodzące oraz odpowiedzi Urzędu Gminy Brwinów (UGB):

Tytuł Pobierz
2023_09_08_Obwieszczenie o możliwości składania skarg i wniosków Pobierz
2023_09_08_Obwieszczenie o zakończeniu postępowania Pobierz
2023_09_01_postanowienie o odmowie uzupełnienia decyzji Pobierz
Obszar otoczenia CPK Pobierz
2023_08_28_Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych - mapa cz.1 Pobierz
2023_08_28_Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych - mapa cz. 2 Pobierz
2023_08_24_CPK - obwieszczenie z 24 sierpnia 2023 r. Pobierz
2023_08_28_Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych Pobierz
2023_08_16 CPK - komunikat z 16.08.2023 r. Pobierz
2023_07_20_Aktualizacja terenu realizacji-Budowa linii kolejowej nr 85 na ...zawski Pobierz
2023_07_07_badania geologiczne Pobierz
2023_06_21_Kolejowy Program Dobrowolnych Nabyć i projekt budowy linii kolejowej nr 85 Warszawa - Łódź Pobierz
2023_06_20_Załącznik nr 4d - Powierzchnie ograniczające w rejonie lotniska (BRA) - Faza 2 Pobierz
2023_06_20_Załącznik nr 4c - Powierzchnie ograniczające w rejonie lotniska (BRA) - Faza 1.1_Faza 1.2 Pobierz
2023_06_20_Załącznik nr 4b Powierzchnie ograniczające w rejonie lotniska (OLS, Wildlife) Faza 2 Pobierz
2023_06_20_Załącznik nr 4a Powierzchnie ograniczające w rejonie lotniska (OLS, Wildlife) Faza1.1 Faza1.2 Pobierz
2023_06_20_mapy obszaru objętego Planem Generalnym Lotniska Pobierz
2023_06_01_GKIII.7440.8.2022.EK_-_obwieszczenie_o_odwołaniu-sig CPK Pobierz
2023_05_19_zgłoszenie zamiaru do przystąpienia do rozpoczęcia robót geologicznych Pobierz
2023_05_19_wydanie_opinii w zakresie kwalifik. terenów wrażliwych akustycznie Pobierz
2023_05_19_zawiadomienie o rozpoczęciu robót geologicznych i poborze próbek Pobierz
2023_04_20_pozwolenie na badania archeologiczne Pobierz
2023_04_20_zal 2 Pobierz
2023_04_20_pozwolenie_zal 1 Pobierz
2023_03_10_wydanie kopii decyzji o warunkach zabudowy Pobierz
2023_03_10 _wydanie wypisów i wyrysów z MPZP gm. Brwinów Pobierz
2023_03_10_czynności geodezyjne_ Krosna,Biskupice,Brwinów Pobierz
2023_03_02_czynności geodezyjne_Milęcin, Krosna,Biskupice,Czubin Pobierz
2023_02_22_czynności geodezyjne_Domaniew i Domaniewek Pobierz
2023_02_01_obwieszczenie o zakończeniu postępowania Pobierz
2023_01_16_projekt robót geologicznych Pobierz
2023_01_16_ roboty geologiczne wszczęcie postępowania Pobierz
2023_01_10_postepowanie_RDOS Pobierz
2022_11_30_obwieszczenie SR Pobierz
2022_07_22_Multiconsult Pobierz
2022_07_21_zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej Pobierz
★★★ 2022.06.07 CPK WYBÓR WARIANTU ★★★ Pobierz
2022_02_15_Multiconsult_zalacznik Pobierz
2022_02_15_Multiconsult Pobierz
2022_01_28_Multiconsult_zapytanie Pobierz
2021_12_29_mapa do zapytania Multiconsult Pobierz
2021_12_29_zapytanie Multiconsult Pobierz
2021_12_12_prośba o wyrys MPZP Pobierz
2021_12_12_pytanie plany miejscowe Pobierz
2021_12_06_pytanie o działki_odpowiedź UGB Pobierz
2021_11_17_pytanie o działki Pobierz
2021_11_15_obwieszczenie_Marszałek Woj. Łódzkiego Pobierz
2021_11_02_ inwestycje_odpowiedź UGB Pobierz
2021_10_25_ Geo4Tech_odpowiedź UGB Pobierz
2021_10_07_inwestycje_zapytanie IDOM Pobierz
2021_09_29_zapytanie_Geo4Tech Pobierz
Załącznik do pisma Geo4Tech_Bufor_2km_ Pobierz
Załącznik do pisma Geo4Tech_Lokalizacja_LK85 Pobierz
2021_09_13_MPZP w pasie 600 m_zapytanie LEMITOR Pobierz
2021_09_13_MPZP w pasie 400 m_zapytanie LEMITOR Pobierz
2021_08_20_kanalizacja deszczowa i melioracje_odpowiedź UGB Pobierz
Załącznik_kanał burzowy Pobierz
Załącznik_mapa melioracyjna Pobierz
2021_08_11_zapowiedź konsultacji Pobierz
2021_08_05_zawiadomienie o konsultacjach ustawy Pobierz
2021_08_05_kanalizacja deszczowa i melioracje_zapytanie IDOM Pobierz
2021_08_05_zawiadomienie o wydanym rozporządzeniu o szczególnych zasadach gospodarowania nieruchomościami Pobierz
Załącznik do pisma IDOM z 5.08.2021 Pobierz
2021_08_02_ochrona akustyczna_odpowiedź UGB Pobierz
2021_07_28_wykaz dróg w zarządzie gminy_odpowiedź UGB Pobierz
2021_07_19_wykaz dróg w zarządzie gminy_zapytanie IDOM Pobierz
2021_07_12_ochrona akustyczna_zapytanie IDOM Pobierz
2021_03_10_informacja o badaniach środowiskowych Pobierz
2021_02_24_pismo Unii Miasteczek Pobierz
2021_01_22_ankieta na temat regionu CPK Pobierz
2020_10_13_notatka z wideokonferencji Pobierz
2020_08_21_uwagi w konsultacjach SSL Pobierz
2020_03_10_opinia Burmistrza w konsultacjach SSL Pobierz