Gmina Brwinów zdobyła wyróżnienie w konkursie „Firma Dobrze Zarządzana” w kategorii „Samorząd dobrze zarządzany”. Organizatorem konkursu dla najlepszych podmiotów gospodarczych i jednostek samorządu był Magazyn Gospodarczy FAKTY.

Gmina Brwinów została Laureatem XXVII edycji Konkursu „Teraz Polska”. Przyznane Godło potwierdza, że gmina jest jedną z najlepszych w Polsce pod względem gospodarności oraz atrakcyjności dla mieszkańców i przedsiębiorców.

Gmina Brwinów Gmina Brwinów zdobyła 8. miejsce w kategorii gmina miejsko-wiejska w ogólnopolskim rankingu przygotowanym przez Dziennik Gazetę Prawną „Perły Samorządu 2017”.

Gmina Brwinów otrzymała wyróżnienie w programie Przyjazna Polska (2016) oraz tytuł laureata (2017). Wyróżnienie zdobyte w programie „Przyjazna Polska” jest potwierdzeniem, że rozwój gminy Brwinów idzie w dobrym kierunku. Gmina corocznie przeznacza niemal połowę swojego budżetu na wydatki inwestycyjne: buduje sieci wodociągowo-kanalizacyjne, tworzy i rozbudowuje bazę oświatową, sportową i kulturalną.

Tytuł „Gmina Fair Play” jest jednym z najważniejszych wyróżnień uzyskiwanych przez samorządy. Dzięki niemu dysponują one znakomitym argumentem potwierdzającym skuteczność podejmowanych działań proinwestycyjnych. Konkurs i program certyfikacyjny „Gmina Fair Play” jest afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej, a jego organizatorem jest Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. Dzięki tytułowi „Gmina Fair Play” gminy są lepiej postrzegane w regionie.

Wyróżnienia „Sportowa Gmina" przyznawane są samorządom, które umiejętnie łączą budowę nowoczesnych obiektów sportowych z programem rozwoju sportu i rekreacji. Celem programu „Budujemy Sportową Polskę” jest pokazanie opinii publicznej oraz promowanie w Polsce i w Europie tych miast, gmin, powiatów oraz ich prezydentów, burmistrzów, wójtów i starostów, którzy wspierają rozwój sportu dzieci i młodzieży,  rozumieją znaczenie bezpieczeństwa uprawiania sportu, budują obiekty sportowe myśląc o niepełnosprawnych i promują zdrowy i aktywny styl życia.